CAFÈAUGUST.SE

Kuriosa

Här skulle man kunna skriva hur mycket som helst, om alla som har bott på Kanikenäset, om alla som har träffats på Café August, några har även gift sig här, om den långa och intressanta historien om Kanikenäset, som går tillbaka ända till 1100-talet...

Men vi nöjer oss med att berätta historien om varför Café August heter som det heter:

Per-August Sjöberg föddes 1862 i Askersund och 25 år senare kom han till Karlstad. Här fick han jobb hos en vattenfabrikör som dräng, och han skötte sig så bra att han fick ta över verksamheten. Per-August bodde i Karlstad tillsammans med sin husföreståndarinna, Ruth Valborg Matilda Andersson, han var aldrig gift och fick inga barn. Kanikenäset tycke Per-August mycket om och även han började med servering.

Det huset låg lite längre ner i backen än där Cafét ligger idag. Kanikenäsets servering blommade och näset var ett kärt ställe för många – både fast boende och sommargäster. När Per-August dog år 1930 var han en välbärgad, anspråkslös och älskvärd man med många vänner. Han startade många fonder främst till förmån för fattiga barn, men även en för Kanikenäsets förskönande. I den fonden fanns det några kronor som Ulf och Ann-Catrine fick när de startade detta Café. De tyckte då att August var ett lämpligt namn på stället.

Per-August hälsar alla gäster välkomna vid ingången. Bysten är gjord av Gunnar ”Lunkan” Lundkvist.